کنتاکتور گودمن آمریکا :


کنتاکتور گودمن آمریکا برند زیمنس است که از بهترین نوع کنتاکتور در بازار است.

ولتاژ کنتاکتور گودمن آمریکا  24V میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست تعمیر کار